Společenské hry

Seznam společenských her se vám zobrazí v našem online-katalogu, použijte proto tento postup:

1/ vyberte záložku katalog

2/ do klíčového slova napište termín hry k půjčení

3/ po stisknutí tlačítka hledej se vám zobrazí všechny společenské hry v našem fondu, seznam je abecedně řazen podle názvu

 

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH,

SPOLEČENSKÝCH A KARETNÍCH HER

 

 • Registrovaným čtenářům knihovny je zpřístupněna nová služba – půjčování deskových, karetních, společenských her domů. Hry si mohou zájemci půjčit ihned v čítárně; na dětském a dospělém oddělení je nutná rezervace alespoň 1 den předem.

 • Čtenář je povinen dodržet stanovenou výpůjční dobu – 1 desková hra na 1 měsíc – a složit vratnou kauci 200,- Kč.

 • Výpůjční doba her se neprodlužuje, není přípustné ani okamžité opakované zapůjčení.

 • Hry lze rezervovat.

 • Hry si můžou zapůjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Měk Lanškroun.

 • Čtenářům mladším 15 let bude hra půjčena pouze proti podpisu zákonného zástupce (mimo prezenční výpůjčky). V případě prezenčních výpůjček je možné využít i zasedací místnost knihovny, podmínkou je přítomnost alespoň jedné osoby starší 18 let.

 • Před půjčením bude zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce a složení kauce.

 • Uživatel je povinen si zkontrolovat, zde je hra v pořádku, a všechny nesrovnalosti ihned nahlásit u obsluhy knihovny.

 • Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu, pokud tak neučiní, účtuje knihovna poplatek z prodlení (stejný jako u knihovních dokumentů) dle platného ceníku.

 • V případě poškození či ztráty části společenské hry, bez které je tato hra nefunkční, je uživatel povinen uhradit cenu celé hry (dle uvážení knihovníka).

 • V případě poškození či ztráty předmětu ze hry, který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 7 dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka).

 • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.


-->