Statistické údaje

 

Základní statistické údaje za rok 2016

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016: 69 977

Počet titulů odebíraných periodik: 68

Počet exemplářů deskových her: 48

Počet přírůstků / nových knih za rok 2015: 2 355

Počet čtenářů: 2 143

  • z toho čtenáři do 15 let: 995

 

Počet výpůjček za rok 2016: 83 810

Počet návštěvníků v roce 2016: 37 426

Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 169

V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 213


-->