Přednáška "Ofirika" 09.05.2019 v 18:00 hod.

Zobrazení: 891

Zveme vás na promítání s přednáškou Rostislava Staňka "Kmen Ofirika v Jižním Súdánu těsně po skončení války"

V Jižním Súdánu, nejmladším státě světa, právě skončila občanská válka, při které 4 miliony obyvatel opustilo své domovy. Jak přežili násilí a hladomor? Vrací se? Co řeší teď? Jaký mají výhled? Můžeme nějak pomoci? S těmito otázkami jsme se vydali na čtvrtou výpravu do Východní Equatorie, a zvlášť k přátelům z kmene Ofirika. Poznáme obyčejný i sváteční život zemědělců a lovců, uprostřed nádherné přírody, při práci, písních a tancích, ale i v nemocech a strádáních, jejich vnímání světa i víru. Vyprávění, promítání fotografií a krátkých videí.