Internet

Provoz internetových stanic a čtenářských počítačů

 • Přístup do katalogu je umožněn všem uživatelům, v elektronickém katalogu knihovny si mohou objednávat a rezervovat dokumenty pouze registrovaní čtenáři s platným čtenářským průkazem.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Veškeré náklady, škody, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního přístupu či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen knihovně uhradit.
 • Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.
 • V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníky knihovny o pomoc a konzultaci.
 • Internet je v knihovně zpřístupněn jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především k jejich studijním účelům.
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno při používání počítače a internetu provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Uživatelům v knihovně je k dispozici přístup k internetu také pomocí bezdrátové sítě WI-FI.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.

Aktuální ceny za připojení najdete v Ceník služeb.