Statistické údaje

  • Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019: 71 978
  • Počet titulů odebíraných periodik: 62
  • Počet exemplářů deskových her: 55
  • Počet přírůstků / nových knih za rok 2019: 1 971
  • Počet čtenářů: 2 067 z toho čtenáři do 15 let: 835
  • Počet výpůjček za rok 2019: 68 709
  • Počet návštěvníků v roce 2019: 37 071
  • Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 100
  • V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 520