Statistické údaje

  • Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018: 69 705
  • Počet titulů odebíraných periodik: 66
  • Počet exemplářů deskových her: 63
  • Počet přírůstků / nových knih za rok 2018: 2 161
  • Počet čtenářů: 1 990 z toho čtenáři do 15 let  978
  • Počet výpůjček za rok 2018: 74 452
  • Počet návštěvníků v roce 2018: 36 490
  • Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 117
  • V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 220