Statistické údaje

  • ROK 2022
  • Stav knihovního fondu k 31. 12. 2022: 73 082
  • z toho 55 449 fond městské knihovny + 17 633 výměnný fond pro vesnické knihovny
  • Počet titulů odebíraných periodik: 51
  • Počet přírůstků / nových knih za rok 2022: 2 080
  • Počet registrovaných čtenářů: 1 860 z toho čtenáři do 15 let: 846
  • Počet výpůjček za rok 2022: 60 347
  • Počet návštěvníků v roce 2022: 36 680
  • Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 42
  • V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 480