Statistické údaje

  • Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020: 72 555
  • Počet titulů odebíraných periodik: 51
  • Počet exemplářů deskových her: 104
  • Počet přírůstků / nových knih za rok 2020: 1 585
  • Počet čtenářů: 1 817 z toho čtenáři do 15 let: 626
  • Počet výpůjček za rok 2020: 44 781
  • Počet návštěvníků v roce 2020: 27 966
  • Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 91
  • V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 460