Statistické údaje

 • ROK 2023
 • Stav knihovního fondu k 31. 12. 2023: 73 800
 • z toho 56 385 fond městské knihovny + 17 415 výměnný fond pro vesnické knihovny
 • Počet titulů odebíraných periodik: 
 • Počet přírůstků / nových knih za rok 2023: 1 966
 • Počet registrovaných čtenářů: 1 916 z toho čtenáři do 15 let: 875
 • Počet výpůjček za rok 2023: 62 346
 • Počet návštěvníků knihovny celkem (čtenáři, účastníci akcí...): 41 840
 • Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 118
 • Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 41
 • V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 460

 

 • ROK 2022
 • Stav knihovního fondu k 31. 12. 2022: 73 082
 • z toho 55 449 fond městské knihovny + 17 633 výměnný fond pro vesnické knihovny
 • Počet titulů odebíraných periodik: 51
 • Počet přírůstků / nových knih za rok 2022: 2 080
 • Počet registrovaných čtenářů: 1 860 z toho čtenáři do 15 let: 846
 • Počet výpůjček za rok 2022: 60 347
 • Počet návštěvníků knihovny celkem: 36 680
 • Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 96
 • Žádanek o meziknihovní výpůjční službu: 42
 • V rámci regionální funkce bylo do obecních knihoven rozvezeno knih: 2 480