Ceník služeb

Roční registrační poplatky

 • dospělí: 120 Kč
 • důchodci, studenti: 80 Kč
 • děti: 50 Kč

Jednorázová výpůjčka

 • bez platného čtenářského průkazu lze vypůjčit maximálně 3 dokumenty za poplatek 20 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

 • za 1 výtisk 60 Kč

Internet

 • na 30 minut zdarma, každých dalších započatých 10 min. 5 Kč

Tisk

 • 1 A4 černobílého tisku, případně kopírování 2 Kč

Čítárna

 • zdarma

Poplatky z prodlení a za upomínky

 • 1 Kč / 1 den zpožděného vrácení / 1 výpůjčka

Náhrady ztracených a poškozených dokumentů

 • náhrada za ztrátu dokumentu dle výpůjčního řádu
 • za poškození knihovnické úpravy dokumentu: 20 Kč
 • za poškození čárového kódu: 20 Kč
 • za ztrátu čtenářského průkazu: 20 Kč