Ceník služeb

Roční registrační poplatky

 • dospělí: 120,- Kč
 • důchodci, studenti: 80,- Kč
 • děti: 50,- Kč

Jednorázová výpůjčka

 • bez platného čtenářského průkazu lze vypůjčit pouze 3 dokumenty za poplatek 20,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba

 • za 1 výtisk 60,- Kč

Internet

 • na 30 minut zdarma, poté 0,50 Kč za minutu

Tisk

 • 1 A4 černobílého tisku, případně kopírování 2 Kč

Čítárna

 • zdarma

Poplatky z prodlení a za upomínky

 • překročení výpůjční lhůty: 10 Kč
 • 1. písemná upomínka: 30 Kč
 • 2. písemná upomínka: 40 Kč
 • 3. písemná upomínka: 70 Kč

Náhrady ztracených a poškozených dokumentů

 • náhrada za ztrátu dokumentu dle výpůjčního řádu
 • za poškození knihovnické úpravy dokumentu: 20 Kč
 • za poškození čárového kódu: 20 Kč
 • za ztrátu čtenářského průkazu: 20 Kč