Společenské hry

Seznam společenských her se vám zobrazí zde.

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH, SPOLEČENSKÝCH A KARETNÍCH HER:

  • Registrovaní čtenáři knihovny si mohou půjčovat deskové, karetní, společenské hry domů. Hry si mohou zájemci půjčit v čítárně nebo na dětském oddělení.
  • Čtenář je povinen dodržet stanovenou výpůjční dobu (viz Výpůjční řád).
  • Hry lze rezervovat.
  • Hry si můžou zapůjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Lanškroun.
  • Před půjčením bude zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce.
  • Čtenář je povinen si zkontrolovat, zde je hra v pořádku, a všechny nesrovnalosti ihned nahlásit u obsluhy knihovny.
  • Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu, pokud tak neučiní, účtuje knihovna poplatek z prodlení (stejný jako u knihovních dokumentů) dle platného ceníku (Ceník služeb).
  • V případě poškození či ztráty části společenské hry, bez které je tato hra nefunkční, je čtenář povinen uhradit cenu celé hry (dle uvážení knihovníka).
  • V případě poškození či ztráty předmětu ze hry, který lze dokoupit, je čtenář povinen zajistit náhradu nejpozději do 7 dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka).
  • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.