Vaše čtenářské konto

Zde můžete získat přehled Vašich výpůjček, zjistit aktuální stav Vašich rezervací atd...

Před zobrazením stavu svého čtenářského konta si, prosím, připravte číslo průkazky nebo e-mail a PIN.

Stav čtenářského konta zjistíte na adrese http://knihovna.omegatech.cz:8080/katalog/l.dll?octenhtm