Váš čtenářský účet

Zde můžete získat přehled Vašich výpůjček, zjistit aktuální stav Vašich rezervací atd.

Při Vaší návštěvě knihovny požádejte, prosím, o nové uživatelské jméno (můžete si ho zvolit sami) a bude Vám vygenerováno heslo - které si můžete sami změnit po přihlášení do Vašeho účtu.

Stav čtenářského konta zjistíte na adrese on-line katalog