Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba (zkráceně MVS) je knihovnická služba, která zajišťuje uživateli zapůjčení dokumentu, který není ve fondu knihovny, a to prostřednictvím jiné knihovny.

O výpůjčku může čtenář požádat osobně v knihovně nebo vyplnit tento formulář. Odeslání žádanky je závazné a řídí se ceníkem knihovny.

Žádanku vyplní i knihovna, která má zájem o dokument z fondu Městské knihovny Lanškroun.