Odkazy

Webové stránky města Lanškroun

www.lanskroun.eu

Okolní a významné knihovny

 

Městská knihovna Ústí nad Orlicí www.knihovna-uo.cz
Městská knihovna Česká Třebová knihovna.ceska-trebova.cz
Městská knihovna Vysoké Mýto www.knihovna.myto.cz
Městská knihovna Letohrad www.mu.letohrad.cz/kultura/Knihovna.htm
Městská knihovna Králíky www.orlicko.cz/Kraliky/knihovna/
Městská knihovna Choceň knihovna.chocen.net/
Národní knihovna Praha www.nkp.cz
Moravská zemská knihovna Brno www.mzk.cz
Vědecká knihovna Olomouc www.vkol.cz
Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové www.svkhk.cz

Evropská unie

Portál EU europa.eu
EUROskop www.euroskop.cz
Evropské informační středisko www.eis.cuni.cz
Eurodesk www.eurodesk.cz
Evropský parlament www.europarl.eu.int
Rada EU ue.eu.int
Evropská komise europa.eu.int/comm/
Výbor regionů EU www.cor.eu.int
Zastoupení evropské komise v ČR

www.evropska-unie.cz/cz/

Odkazy na zajímavé projekty a portály

Portál české literatury  www.ctesyrad.cz 
 ČTenářův SYmpatický RÁDce www.ctesyrad.cz
 BiblioHelp - tzv. léčba knihou "Biblioterapie na webu" www.bibliohelp.cz
 Rosteme s knihou www.rostemesknihou.cz
 Knihovnice - Pokladnice plná knih www.knihovnice.cz
 Internetové knihkupectví Kosmas www.kosmas.cz
 Česká bibliografická databáze www.cbdb.cz