Pročtené léto

Zobrazení: 618

Pročtěte se s námi létem! Ukážeme vám jak na to, aby to byla především zábava. Každý týden prázdnin - jedno téma. Poslední týden prázdnin a téma O VYTRVALOSTI.

Ke každému tématu připravíme na dětském oddělení výběr z našich knih, ale můžete také prohledat svoji knihovničku nebo si udělat radost v knihkupectví. Další tipy najdete také na webu i FB Mravenčí chůvy ZDE.

Výběr knih je rozdělen do kategorií dle věku a schopností malého čtenáře ☺

OCHUTNÁVAČknihu zkoumá za pomoci dospělého spíše jako objekt, sleduje izolované obrazy a hlas předčítajícího, začíná listovat. Pro tuto kategorii jsou vhodná leporela a knihy s pevnými stránkami.

PROHLÍŽEČ - s knihou zkušeně manipuluje, prohlíží ilustrace, naslouchá četbě. Dokáže vnímat příběh, posloupnost děje a hovořit o obsahu.

DEBUTANT - osvojuje si schopnost číst, s pomocí dokáže dešifrovat jednoduchý text, významně se opírá o ilustrace.

POKROKÁŘ - zvládá víceméně techniku čtení, přečte bez asistence souvislejší text, ilustrace podporují samostatnou četbu.

SUVERÉN - čte a vnímá rozsáhlejší a komplikovanější text, ilustrace k plnému pochopení příběhu nepotřebuje.

EXPERT - vybírá si náročnější témata, chápe i komplikovaný jazyk a složité souvislosti, je na cestě k literatuře pro dospělé.

 Proctene leto 2021 page 028

 Proctene leto 2021 page 029

Proctene leto 2021 page 030