1946

V únoru 1946 se konala v Lanškrouně malá kulturní slavnost. V domě č. 38 v ulici Svatopluka Čecha byla otevřena veřejná obecní knihovna. Ve dvou místnostech na první čtenáře čekalo 391 knih, které si lanškrounští občané sami sebrali. Prvním lanškrounským knihovníkem byla pan Eduard Hill. Zachovaná čísla prozrazují, i kolik měla začínající knihovna čtenářů. V roce 1947 to bylo 535 a v následujícím roce po počátečním nadšení už pouze 354. Tak skromné byly začátky lanškrounské veřejné knihovny. Už jen málokdo si na ně pamatuje.

O něco živější jsou určitě vzpomínky na dobu, kdy se knihovna stěhovala do bývalého obchodu na spodní straně náměstí a kde začala roku 1955 pracovat jako první profesionální knihovnice paní Růžena Horáková. Dalším důležitým mezníkem pro knihovnu byl rok 1958, kdy se měla možnost přemístit do místností budovy děkanství na náměstí A. Jiráska. Knihovna tak získala užitnou plochu větší než 200m². V přízemí vznikla půjčovna pro děti a sklad a v poschodí půjčovna, sklad a sál na pořádání akcí.