1986

Knihovna prošla několika vývojovými etapami, z nichž každá byla něčím specifická. Počáteční období bylo charakterizováno hledáním cesty, knihovna byla pouze půjčovnou několika stovek a později tisíců knih a cestu do ní nacházeli lidé, kteří se postupně do Lanškrouna stěhovali. Později knihovna vzhledem ke svému postavení jako jediného nejstabilnějšího kulturního zařízení ve městě začala vedle vlastního půjčování knih organizovat kulturní činnost v širším rozsahu.

Kromě přednášek a besed to byly i poznávací zájezdy, soutěže pro děti, zájmové kroužky a další doplňkové akce, které jsou dnes v okruhu zájmu jiných kulturních zařízení. Další období je charakterizované systematickým doplňováním fondu více zaměřeným na naučnou literaturu, budování soustavy katalogů, svůj řád dostala práce s dětmi a mládeží a knihovna plnila i regionální funkci pro knihovny v okolních obcích.