1989

Knihovna prošla i těžkými lety normalizace, kdy z regálů musely zmizet knihy L. Vaculíka, M. Kundery, J. Škvoreckého, J. Čepa,  J. Demla a desítky dalších našich i světových autorů. Největší změnou, kterou lanškrounská knihovna zaznamenala ve své novější historii, byl samozřejmě listopad 1989. Bylo potřeba vytvořit podmínky pro to, aby byla knihovna nejen kulturní institucí, shromažďující a poskytující zájemcům kulturní hodnoty – literaturu, ale i významným informačním centrem, které pohotově reaguje na potřeby vývoje společnosti.

Podle dlouhodobého záměru automatizace a rozvoje informačních možností následovalo šest roků intenzivní časově i odborně náročně práce za běžného provozu knihovny. A výsledek? Postupně mizely z půjčoven lístkové katalogy, které celá desetiletí podávaly přehled o knihovním fondu, a byly nahrazeny operativnějším a více vypovídajícím elektronickým katalogem. Už v září 1997 během celostátní akce Týden knihoven jsme poprvé umožnili zájemcům z řad čtenářů i ostatních občanů připojení na Internet. V té době to ještě nebyla zdaleka samozřejmost, a tak knihovna patřila mezi první vlaštovky v našem městě. V červnu 1999 byly odstraněny i poslední ruční práce spojené s evidencí fondu, čtenářů a výpůjček a celý provoz knihovny byl automatizován. Od roku 2005 používá knihovna knihovní systém Clavius.