2021

Městská knihovna se snaží naplnit obsah poslání veřejné knihovny, jak je formulován v Manifestu UNESCO o veřejných knihovnách.

„Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin."